Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017 - 2018 - 2019
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN31TNC, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bài Ca Mới----61 0  
Đáp Ca TV 144 Martinô 0  
Dâng Lễ Của Lễ Đền Tội 0  
Hiệp Lễ Đi T́m Chúa----161 0  
  Chúa Là Gia Nghiệp----146 0  
  Ôi Nhiệm Mầu----246 0  
Kết Lễ Từ Vực Sâu----375 0  
       
       
       
CN32TNC, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----69 0  
Đáp Ca TV 16 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Khúc Tri Ân 0  
Hiệp Lễ Chúa Luôn C̣n Măi----270 0  
  Chính Thầy Là Sự Sống 0 S   B   SB
  Chúa Sống Trong Tôi 0  
Kết Lễ Từ Chốn Tối Tăm----373 0  
       
       
       
 CN33TNC, Ngày 17 Tháng 11 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----82 0  
Đáp Ca TV 97 Nguyễn Paul 0  
Dâng Lễ Kính Dâng Lễ Vật 0  
Hiệp Lễ Tôi Chỉ Ước Trông 0  
  Mong Về Bên Chúa----235 0  
  Hướng Về Chúa 0  
Kết Lễ V́ Danh Chúa----376 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Kitô Là Vua, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hoan Hô Vua Giêsu 0  
Đáp Ca TV 121 Nguyễn Chánh 0  
Dâng Lễ Xin Dâng Lên----103 0  
Hiệp Lễ Giêsu Vua 0  
  Lạy Chúa Là Vua 0  
Kết Lễ Lạy Trái Tim Chúa 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 11 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ