Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN13TNB, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Là T́nh Yêu----179 0  
Đáp Ca TV 29 Paul Nguyễn 0  
Dâng Lễ Lạy Cha Rất Thánh 0  
Hiệp Lễ Trọn Niềm Tin Mến----260 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp----317 0  
       
       
       
 CN14TN, Ngày 08 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV122 Martinô 0  
Dâng Lễ Lấy Ǵ Đền Đáp 0  
Hiệp Lễ Đường Con Đi 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
CN15TNB, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 84 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Hiệp Nhất 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Người Đă Cất Bước----171 0  
Kết Lễ Lời Nguyện Truyền Giáo----277 0  
       
       
       
 CN16TNB, Ngày 22 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Mừng Vui----89 0  
Đáp Ca TV 22 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ T́nh Ngài Sưởi Ấm----206 0  
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
 CN17TN, Ngày 29 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung hô----77 0  
Đáp Ca TV 144 Martinô 0  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ Hồng Ân Chúa Bao La----195 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 07 Năm 2018
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ