Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN13TNA, Ngày 02 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 88 Martinô 0  
Dâng Lễ Bánh Thơm Rượu Nồng----101 0  
Hiệp Lễ Có Bao Giờ----142 0  
Kết Lễ Gần Ḷng Mẹ Maria----305 0  
       
       
       
 CN14TNA, Ngày 09 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ----76 0  
Đáp Ca TV 144 Nguyễn Paul 0  
Dâng Lễ Dự Tiệc Thánh----145 0  
Hiệp Lễ Hăy Đến Với Chúa----154 0  
Kết Lễ Đường Đi Có Chúa 0  
       
       
       
CN15TNA, Ngày 16 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV 64 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Biết Bao Là Hạt Lúa 0  
Hiệp Lễ Hạt Gieo Vào Đất 0  
Kết Lễ Hồng Ân Thiên Chúa----262 0  
       
       
       
 CN16TNA, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV 85 Tiến Linh 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----30 0  
Hiệp Lễ Mong Về Bên Chúa----235 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
 CN17TNA, Ngày 30 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 118 HVH 0  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Lúa Với Cỏ Lùng 0  
Kết Lễ Bài Ca Dâng Mẹ----328 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 07 Năm 2017
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ