Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017-2018-2019-2020
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Mẹ Dâng Chúa, Ngày 02 Tháng 02 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lời Cầu Nửa Đêm 0  
Đáp Ca TV 23 HVH 0  
Dâng Lễ Dâng Chúa Niềm Vui 0  
Hiệp Lễ T́nh Đă Đến 0  
  Cửa Kia Ngước Đầu 0  
  Từ Bây Giờ----272 0  
Kết Lễ Tận Hiến Cho Mẹ----323 0  
       
       
       

 CN5TNA, Ngày 09 Tháng 02 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 111 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Xin Chúa Thiên Đ́nh----140 0  
Hiệp Lễ Ánh Sáng Và Muối Đất 0  
  Muối Men Cho Đời 0  
  Tâm T́nh Hiến Dâng----220 0  
Kết Lễ Thắp Sáng Trong Con 0 S   B   T   TH
       
       
       
 CN6TNA, Ngày 16 Tháng 02 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Cửa Công Chính----72 0  
Đáp Ca TV 118 Mai Tâm 0  
Dâng Lễ Tự Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Hạnh Phúc Thay 0  
  Lắng Nghe Lời Chúa----217 0  
  Xin Biến Đổi Con 0 S   B   SB
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0  
       
       
       
CN7TNA, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV 102 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Ḥa----130 0  
Hiệp Lễ Yêu Thương Phục Vụ 0  
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2019
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ