Bài Hát Chúa Nhật: 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Hiển Linh , Ngày 05 Tháng 01 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh----19 0  
Đáp Ca TV 71 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa 0  
Hiệp Lễ Chúa Thương Chúng Ta----17 0  
  Ḱa Trông 0  
  Chúng Tôi Đă Thấy 0  
Kết Lễ Loài Người Ơi----18 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Ngày 12 Tháng 01 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Bên Bờ Sông Giođan 0  
Đáp Ca TV 28 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Xin Dâng 0  
Hiệp Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 0  
  Từ Khi Ngài Đến Với Tôi 0 S   B   SB
  Ngỡ Ngàng Nhận Ra 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CN2TNA, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hỡi Thế Trần 0  
Đáp Ca TV 39 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Lạy Cha Rất Thánh 0  
Hiệp Lễ Tôi Đă Thấy Và Tôi Làm Chứng 0  
  Cho Con Thấy Chúa 0  
  Đây Chiên Thiên Chúa 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 CN3TNA, Ngày 26 Tháng 01 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngày Xuân Cầu Nguyện----354 0  
Đáp Ca TV 26 Mi Trầm 0  
Dâng Lễ Từ Rất Xa Khơi----201 0  
Hiệp Lễ Bốn Mùa Yêu Thương----226 0  
  T́nh Ngài Sưởi Ấm----206 0  
Kết Lễ Vui Xuân Trong Chúa----356 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 01 Năm 2020
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ