Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN Lễ Các Thánh, Ngày 01 Tháng 11 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Cùng Vui 0  
Đáp Ca TV 23 Này Là Ḍng Dơi- Mi Trầm 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 ----109 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Trên Núi 0  
Kết Lễ Vui Ngày Trở Về 0  
       
       
       
CN32TNB, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 145 Martinô 0  
Dâng Lễ Bài Ca Dâng Hiến----215 0  
Hiệp Lễ Với Chúa Với Người 0  
Kết Lễ Từ Chốn Luyện H́nh----372 0  
       
       
       
 CN33TNB, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Bên Chúa----94 0  
Đáp Ca TV 15 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Tạ Ơn Trời----224 0  
Hiệp Lễ Xin Tri Ân----199 0  
Kết Lễ Từ Chốn Tối Tăm----373 0  
       
       
       
 CN Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hoan Hô Vua Giêsu 0  
Đáp Ca TV 92 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Giêsu Vua Muôn Vua 0  
Hiệp Lễ Lạy Chúa Là Vua 0  
Kết Lễ Lạy Trái Tim Chúa 0  
       
       
       
 CN1MVC, Ngày 29 Tháng 11 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 24 Thiên Lan (Đáp 4, câu 1,2,3 ) 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Sống Tỉnh Thức 0  
Kết Lễ Nguyện Mùa Vọng----2 0