Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN4MCC, Ngày 06 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Hân Hoan 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 33 Thiên Lư 0  
Dâng Lễ Misericordes Sicut Pater 0  
Hiệp Lễ Một Ḷng Tự Hối 0  
Kết Lễ Hăy Quay Về----30 0  
       
       
       
 CN5MMC, Ngày 13 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trên Con Đường Trở Về----37 0  
Đáp Ca TV 125 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Kinh Chay 0  
Hiệp Lễ Chúa Vẫn Thứ Tha 0 S   B   SB
Kết Lễ Giọt Lệ Thống Hối----31 0  
       
       
       
CN Lễ Lá năm C, Ngày 20 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Bài Mở Đầu Bài Khai Mạc    
Bắt Đầu Rước Lá Lạy Vua Kitô 0  
Nhập Lễ Chúa Vào Thành----39 0  
Đáp Ca TV 21 Xuân Thảo 0  
Tung Hô Tung Hô 0  
Dâng Lễ Máu Chiên Ḅ 0  
Hiệp Lễ Bước Chân Chúa 0  
Kết Lễ Xin Đi Theo Mẹ 0  
       
       
       
 CN Đại Lễ Phục Sinh, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Đáp Ca TV 117 HVH 0  
CTL Hoan Ca Phục Sinh 0  
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Khải Hoàn Ca 1----55 0 S   B   SB
Kết Lễ Khúc Hát Vượt Qua 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 03 Năm 2016
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ