Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN2MVC , Ngày 06 Tháng 12 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Nguyện Trời Cao----9 0  
Đáp Ca TV 125 Kim Long 0 S
Dâng Lễ Dâng Chúa Trời----110 0  
Hiệp Lễ Bao Giờ Người Đến 0 S    B
Kết Lễ Tạ Lễ----282 0  
       
       
       
CN3MVC , Ngày 13 Tháng 12 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Vui Lên Sion----7 0  
Đáp Ca Is12 HVH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Vui Lên Chúa Sắp Đến Rồi 0 S   B   SB
Kết Lễ Vui Lên----8 0  
       
       
       
CN4MVC, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 79 Hải Triều 0 S
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Xin Như Mặt Trời Lên 0 S   B   SB
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
Lễ Giáng Sinh, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Noel Đă Về Đây 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 97 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Của Lễ Đêm Đông 0 S   B   SB
Hiệp Lễ 1 Máng Cỏ Đêm Đông 0 S   B   SB
Hiệp Lễ 2 Hang Belem 0  
Kết Lễ Loài Người Ơi----18 0  
       
       
       
Lễ Kính Thánh Gia, Ngày 27 Tháng 12 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tiếng Hát Thiên Thần----13 0  
Đáp Ca Đường Vinh Phúc 0  
Allêluia Allêluia-LễThánh Gia 0 S   B   SB
Dâng Lễ Bài Ca Dâng Hiến----215 0  
Hiệp Lễ Trong Cánh Đồng Bêlem 0  
Kết Lễ Hân Hoan Muôn Lời 0 S   B   SB