Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN4C, Ngày 03 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 70 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng 2----109 0  
Hiệp Lễ Chúa Sẽ Đền Bù----143 0  
Kết Lễ Lạy Chúa Con Tin 0  
       
       
       
 CN Lễ Tết Nguyên Đán, Ngày 10 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Đón Xuân Về 0 S   B   T   TH
Đáp Ca TV 8 Nguyễn Duy 0 S   B   SB
Allêluia Allêluia 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Lễ Ngày Xuân 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Xuân Hồng Ân 0  
Chúc Xuân Chúc Xuân 0  
Kết Lễ Mẹ Là Mùa Xuân 0  
       
       
       
CN1MCC, Ngày 17 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 90 Kim Long 0  
Dâng Lễ Hiệp Dâng----128 0  
Hiệp Lễ Trở Về Ḷng Thương Xót 0  
       
       
       
 CN2MC, Ngày 24 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Mùa Chay Thánh 0  
Đáp Ca TV 26 Xuan Minh 0  
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Lời Kinh Nguyện Trầm---23 0  
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 CNTN, Ngày 00 Tháng 02 Năm 2013
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ