Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa , Ngày 06 Tháng 06 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 109 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa 0 S   B   SB
Kết Lễ Thánh Lễ Đă Hết Rồi----283 0  
       
       
       
CN Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu , Ngày 13 Tháng 06 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca Chúa Chăn Nuôi Tôi----239 0  
Dâng Lễ T́nh Cha----102 0  
Hiệp Lễ Chúa Là T́nh Yêu----179 0 S   B   SB
Kết Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu----395 0  
       
CNTN12C, Ngày 20 Tháng 06 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 62 Xuân Minh 0 S  B  T  TH
Dâng Lễ Dâng Người Cha 0 S   B   SB
Hiệp Lễ T́nh Yêu Chúa----202 0 S   B   SB
Kết Lễ Cầu Cho Cha Mẹ 2 0  
       
       
       
CNTN13C, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Xin Chỉ Cho Con----191 0  
Đáp Ca TV 15 Chúa Là Gia Nghiệp 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Theo Chúa----232 0  
Kết Lễ Trong Trái Tim Chúa----218 0  
       
       
       
CN, Ngày 00  Tháng 00 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 00 Năm 2010
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ